Liste over kommende aktiviteter:

Norge på tvers sommer 2018 / Across norway in summertime 2018 / English version below! —————————————————————————————————- Details ”Norge på tvers”, #norgepåtvers Hytte til hytte i vill natur med kløv hund! 7 dager, vill natur, mulighet til å velge deg en hund ut av 16 huskyer som kan bærer kløv å trekke, en ekspedisjon som setter spor! Vi krysser to nasjonalparker og et naturreservat i tillegg til at vi krysser Norge på Tvers. Beskrivelse: Vi starter i Fykan i Meløy og går fra hytte til hytte til vi når den Svenske grensen, her blir vi hentet med bil. Vi følger DNT løypa hele veien. Mat, overnatting, alt er med i prisen! Dag for dag: 1. Reiser til Meløy kommune, vi har flere rom så dere får hver sin seng. Vi spiser middag sammen og blir litt kjent og prater om dagene som vi har fremfor oss. Ute i gården har vi 18 huskyer, her får dere hilse på og muligheten til å velge dere en hund til ekspedisjonen. Velger dere og ha med dere en hund må dere selv ta ansvaret for den hele turen. Hunden sover ute, men den kan også bære mange kilo i sekken sin (kløven), samtidig får dere en fantastisk lojal tur kamerat som gjerne hjelper til og trekke. 2. Fykan – Gråtadalstua: 17 km. Vi kjører opp til Storglomvatn og entrer Lahko nasjonalpark tidlig på formiddagen. Vi passerer flere store vann med store grotter som ligger side om side hele veien. Vi går opp til Kvitsteingamma og spiser løsnsj før vi fortsetter ferden videre opp Kvitsteindalen. Her passerer vi den berømte elven som renner ned fra Skavldalen som forsvinner i labyrinter av grotter. Lokalbefolkningen kaller dette Glomfjellet, og det er nettopp dette Glomfjellet er kjent for. Formasjonene i fjellet etter istidene er et spektakulært syn, faktisk er dette den største sammenhengende kalkstein og marmorholdige plassen vi har i høyfjellet i Skandinavia. Mens vi går opp Kvitsteindalen kan dere se Svartisen og dens nunataker i Sør, før vi entrer Skavldalen. Skavldalen lever virkelig opp til navnet sitt, her ligger det store skavler som vi må passere og klatre oss over før vi kommer over kanten å ned i Gråtådaln. Her følger vi DNT løypa til Gråtådalstua, det er her vi skal ligge for natten. Det er 2 hytter, begge har sengeplasser, matmuligheter og strøm. 3. Gråtådalstua – Beiarstua: 16 km. Gråtådalen er en nydelig dal med vill natur rundt seg. Vi beveger oss sakte oppover til vi når ryggen av fjellet, vi kan se Øst mot hele Saltfjellet og ut mot Sverige fra toppen. Vi skal følge denne ryggen et bra stykke til vi kommer til en bratt sti nedover fjellsiden og forbi reingården. Beiarstua er utstyrt med strøm, matmuligheter, rikelig med sengeplasser, dusj og vedfyrt badstue. Utenfor Beiarstua er det fin furuskog, grillplass og badekulp for de som vil ta seg en dukkert. 4. Beiarstua – Saltfjellstua: 27 km. Dette er den lengste etappen og vi gjør derfor en tidlig start. Vi starter i Furuskog som strekker seg gjennom hele Tverrådalen. Vi følger Tverråga, en imponerende elv som har alt fra stille kjern til øredøvende sus som går et bra stykke av etappen. Den må passeres ved hjelp av en hengebru som bare en person kan gå over om gangen. Vi passerer også flere tufter som minner at det en gang var gamle fjellgårder her. Når vi kommer ned til Tollådalen finner vi Bukkhaugbua som eies av Statskog, da er vi ca. halveis i dagens etappe. Ca. 3 km fra hytta ligger også Bukkhaugfossen, som kan høres lenge før vi kommer dit. Det passer fint med en kaffepause ved fossen før vi fortsetter til Stallogropa, som er portalen inn til Saltfjellet. Like nedenfor her ligger den berømte Saltfjellstua, dette er den fineste hytta på hele Saltfjellet. Matmuligheter og sengeplasser til alle. 5. Saltfjellstua – Lønnstua 23 km. Vi starter dagen med å passere over hengebruen for å komme oss på andre siden av Bjølåga, som er en stri å dyp elv. Vi går oppover ca. 400 høydemeter til vi når Steindalen. Vi passerer Lønnstindvatnet og vader over Kjemobekken hvis vannstanden tillater det, før vi går ned mot Lønnsdalen. Lønnsdalstua er utstyrt med strøm, matmuligheter og sengeplasser til alle. 6. Lønnstua – Sverige 15 km. Vi passerer E6 og entrer Dypen Naturreservat med sin nydelige Bjørke og Furuskog, dette er den siste etappen vi har på den utrolige reisen. Vi må over en bro å passerer en del vann og følger Nordlandsruta over Litlefjellet å ned mot Graddis fjellstue. Her er det Pickup å retur tilbake til Lønsstua for den siste overnattingen. Kan organisere for middag og dusj på Saltfjell hotell polarsirkel hvis ønskelig, dette er ikke inklusiv 7. Denne dagen skiller vi lag og reiser hjem. Du vil nok merke at inntrykkene vil starte og sige inn når du sitter på toget hjem. Det er på slike ekspedisjoner en finner vennskap som varer livet ut Erfaring: Du må være i god form, du må påregne deg tunge og lange dager. Du må være tøff å vise stå på vilje å hjelpe laget gjennom den utrolige reisen! Dato: 21.07.2018 – 26.07.2018 Sted: Norge på tvers i Nordland Oppmøtested: Meløy Varighet: 7 Dager Maks deltakere: 8 Pris: kr 7940.- risen inkluderer: 1 overnatting i Spilderdalen, 6 overnattinger på hytte, Middag og frokost under hele ekspedisjonen. Prisen på DNT sine hytter er innbakt i den totale prisen. Vi gjør oppmerksom på at DNT sine hytter er offentlige, dvs at det kan være andre folk som er inne på hytta når vi kommer. Hvis det er andre folk på hytta, så er vi velkommen inn vi også, men det kan være noen må sove på gulvet. Guiden vil være den første som må vike, han vil også ha med seg en oppblåsbar madrass i tilfellet. Men vil legge til at dette er tidlig på året, og at det tvilsomt er andre tilstedet. Vi gjør oppmerksom på at DNT sine hytter er offentlige, dvs at det kan være andre folk som er inne på hytta når vi kommer. Hvis det er andre folk på hytta, så er vi velkommen inn vi også, men det kan være noen må sove på gulvet. Guiden vil være den første som må vike, han vil også ha med seg en oppblåsbar madrass i tilfellet. Men vil legge til at dette er tidlig på året, og at det tvilsomt er andre tilstedet. Påmelding via vår nettside:
Across Norway
dere vil få tilsendt en nødvendig utstyrsliste etter påmelding! Les bloggen fra 2016 Her:
Across Norway Summer
Nettside med film fra 2017 her:
Across Norway
—————————————————————————————————- Across Norway We cross the Norwegian wilderness West to East, walking from cabin to cabin! choose a dog out of 16 huskies to carry and pull you and go beyond limits during a 7-day trek in the wild nature. We start in Fykan (Meloy) and we walk from cabin to cabin until we reach the Swedish border. From there, we make our return by car. During the crossing – all the way through pure wilderness – we follow the trail of Norwegian Tourist Association (DNT). We will cross two national parks and one nature reserve as well as across Norway. Price includes everything from food to accommodation. Itinerary Day 1 We travel to Meloy, about 120 km South of Bodø, where we stay for the night in several rooms. We eat dinner together and talk about the days ahead of us. Here you can also choose if you want a dog to follow you the whole way, we got 18 huskies living in the yard. If you choose to take a dog with you, then you must take responsibility for him the whole trip. The dog sleeps outside, but it can also carry around 10-15 kg of equipment in his sack, while you get a fantastic loyal traveling companion who will gladly assist pulling you. Day 2 – Fykan to Gråtadalstua: 17 km We start early and enter Láhko National Park in the morning. We pass by several major lakes and admire large caves that lie next to them all the way. We walk up to the Gamma hut in Kvitsteindalen and take a coffee break before continuing onward journey up the dale. We pass a famous river that flows down from the ridges of the valley and disappears in labyrinths of caves. Locals call this area Glomfjellet, and it is precisely this valley Glomfjellet is best known for, with magnificent mountain formations from the ice age. It is truly a spectacular sight, the largest contiguous limestone and marble formation that best represent the structure of the high mountains in Scandinavia. As we walk up Kvitsteindalen, you can glimpse Svartisen, Norway’s second largest glacier, with its nunataks. Then we enter Skaveldalen, where lies a large drift that we must pass and climb over to get over the ridge and down to Gråtådalen. Here we follow the DNT trail to the Gråtådalstua cabin, where we camp for the night. There are actually two cabins, both have beds, gas for cooking and electric. Day 3 – Gråtådalstu to Beiarstua: 16 km Gråtådalen is a beautiful valley immersed in wilderness. We move slowly upwards until we reach the ridge of the next mountain, from where we can see all the Saltfjellet mountains in the East, just before Sweden. We follow the ridge until we get to a steep path down the mountainside and past Reingården valley. Beiarstua by the Beiarelva river is equipped with electricity, kitchen and beds. We take advantage of the shower and the sauna. Outside, there is also a nice pine forest, swimming pond and a barbecue area. Day 4 – Beiarstua to Saltfjellstua: 27 km This is the longest part of the trip. We start in the pine forest by the Beiarelva that stretches all the way throughout Tverrådalen. We follow Tverråga, that initially is a silent stream and then becomes a deafening river hundred meters down the path. It must be crossed via a suspension bridge that only one person can pass at a time. Later we cross several tufts, silent reminders of old mountain farms in the days gone by. When we come down to Tollådalen, we head for Bukkhaugbua, owned by the State Forests Authority, which marks about the halfway of the day’s stage. About 3 km from the hut, there is an impressive Bukkhaugfossen waterfall, which can be heard long before we even get to admire it. Next we go towards Stallogropa, which is the portal into Saltfjellet. Just below here is the famous Saltfjellstua, the nicest lodge in the entire Saltfjellet. After a long day of walking, this means dinner and beds for everyone. Day 5 – Saltfjellstua to Lønnstua 23 km We start the day by passing a suspension bridge to get on the other side of Bjølåga, a deep river. We go up approximately 400 meters until we reach Steindalen. We pass Lønnstindvatnet lake and wade across Kjemobekken basin, if the water level permits it, before we go down towards Lønnsdalen. The Lønnsdalstua cabin is equipped with electricity, dining options and beds. Day 6 – Lønnstua to Sweden 15 km We pass the E6 road and enter a beautiful birch and pine forests, which mark the last stage of our incredible journey. We must cross a bridge and pass several lakes. Then we follow Nordland route over Litlefjellet and head towards the Graddis cabin. Here is the pickup area, from where we head to Lønnsdalstua. Day 7 This day we separate and go home, enriched by the amazing experiences and friendships that may last a lifetime. Overview Date 21/07/2018 – 26/07/2018 Location Lahko National Park, Saltfjellet mountains, Nordland Duration 7 days Price NOK 7,940* Group size 8 + guide (maximum) Meeting Point Meloy Experience You must be in good shape, and you should be prepared for long and demanding days of trekking. Above all though, you should be willing to help your team during this incredible journey! Team spirit is the key! Price include: *1 night in Spilderdalen, 6-night accommodation in cabins, breakfast and dinner during the entire expedition. The renting prices of DNT cabins are included in the overall price. Please note that DNT cabins are open to general public, which means that there may be other people inside the cabin when we arrive. If there are other people at the lodge, we are welcome to stay, but there may be some who will have to sleep on the floor. The guide will be the first to do so, and he will also carry an inflatable mattress just in case. However, as we travel early in the summer season, it is doubtful that the cabins will be occupied. Link to website for booking here: http://www.beyondlimits.no/trips/across-norway/

Meld deg på nå!
Vi gjentar suksessen fra i fjor og skal ha det gøy – i nye 5 døgn! Max 12 deltakere i alderen 10 – 16 år. Båtliv – telt – strandhugg – rappellering – øyhopping – bål – bading – friluftsliv – topptur(er) – isklatring – roing og mye mer! Eventyret starter på Ørnes, der vi har avgang mandag 13.08. Kursen med RIBen settes utfra vær og vind, men det vil bli telting nær sjøen hele uka. Bading hver dag! Uka består av mange ulike og spennende aktiviteter, der alle får lære, prøve og mestre. Vi skal innom bondegård og hilse på flere ulike dyr. En av ettermiddagene skal vi gjøre strandrydding. Alt foregår trygt, sikkert og skal være en positiv og morsom opplevelse for deltakerne. Eventyret avsluttes fredag 19.08 ca kl 17.00 ved småbåthavna i Ørnes. Ukesprogram og pakkliste sendes på mail ved henvendelse til oss. Alt av spørsmål besvares også! booking@meloyadventure.no Prisen for hele uka er kr 3700,- pr pers. Reservasjon av plass kan gjøres ved innbetaling av depositum på kr 700,-, VIPPSnr 16460. Send oss en mail hvem innbetalingen gjelder for. NB! Depositum refunderes IKKE. Evt lommepenger kommer utenom. I prisen er alle måltider inkludert, vi spiser middag på restaurant minst en dag. Lunsj smører vi under frokosten, eller som eget måltid. Meløy Adventure stiller med alt nødvendig sikkerhetsutstyr, egen båt med sertifisert båtfører, GPS og VHF.

Meld deg på nå!
Norge på tvers TUR 2 sommer 2018 / Across norway TRIP 2 in summertime 2018 / English version below! —————————————————————————————————- Details ”Norge på tvers”, #norgepåtvers Hytte til hytte i vill natur med kløv hund! 7 dager, vill natur, mulighet til å velge deg en hund ut av 16 huskyer som kan bærer kløv å trekke, en ekspedisjon som setter spor! Vi krysser to nasjonalparker og et naturreservat i tillegg til at vi krysser Norge på Tvers. Beskrivelse: Vi starter i Fykan i Meløy og går fra hytte til hytte til vi når den Svenske grensen, her blir vi hentet med bil. Vi følger DNT løypa hele veien. Mat, overnatting, alt er med i prisen! Dag for dag: 1. Reiser til Meløy kommune, vi har flere rom så dere får hver sin seng. Vi spiser middag sammen og blir litt kjent og prater om dagene som vi har fremfor oss. Ute i gården har vi 18 huskyer, her får dere hilse på og muligheten til å velge dere en hund til ekspedisjonen. Velger dere og ha med dere en hund må dere selv ta ansvaret for den hele turen. Hunden sover ute, men den kan også bære mange kilo i sekken sin (kløven), samtidig får dere en fantastisk lojal tur kamerat som gjerne hjelper til og trekke. 2. Fykan – Gråtadalstua: 17 km. Vi kjører opp til Storglomvatn og entrer Lahko nasjonalpark tidlig på formiddagen. Vi passerer flere store vann med store grotter som ligger side om side hele veien. Vi går opp til Kvitsteingamma og spiser løsnsj før vi fortsetter ferden videre opp Kvitsteindalen. Her passerer vi den berømte elven som renner ned fra Skavldalen som forsvinner i labyrinter av grotter. Lokalbefolkningen kaller dette Glomfjellet, og det er nettopp dette Glomfjellet er kjent for. Formasjonene i fjellet etter istidene er et spektakulært syn, faktisk er dette den største sammenhengende kalkstein og marmorholdige plassen vi har i høyfjellet i Skandinavia. Mens vi går opp Kvitsteindalen kan dere se Svartisen og dens nunataker i Sør, før vi entrer Skavldalen. Skavldalen lever virkelig opp til navnet sitt, her ligger det store skavler som vi må passere og klatre oss over før vi kommer over kanten å ned i Gråtådaln. Her følger vi DNT løypa til Gråtådalstua, det er her vi skal ligge for natten. Det er 2 hytter, begge har sengeplasser, matmuligheter og strøm. 3. Gråtådalstua – Beiarstua: 16 km. Gråtådalen er en nydelig dal med vill natur rundt seg. Vi beveger oss sakte oppover til vi når ryggen av fjellet, vi kan se Øst mot hele Saltfjellet og ut mot Sverige fra toppen. Vi skal følge denne ryggen et bra stykke til vi kommer til en bratt sti nedover fjellsiden og forbi reingården. Beiarstua er utstyrt med strøm, matmuligheter, rikelig med sengeplasser, dusj og vedfyrt badstue. Utenfor Beiarstua er det fin furuskog, grillplass og badekulp for de som vil ta seg en dukkert. 4. Beiarstua – Saltfjellstua: 27 km. Dette er den lengste etappen og vi gjør derfor en tidlig start. Vi starter i Furuskog som strekker seg gjennom hele Tverrådalen. Vi følger Tverråga, en imponerende elv som har alt fra stille kjern til øredøvende sus som går et bra stykke av etappen. Den må passeres ved hjelp av en hengebru som bare en person kan gå over om gangen. Vi passerer også flere tufter som minner at det en gang var gamle fjellgårder her. Når vi kommer ned til Tollådalen finner vi Bukkhaugbua som eies av Statskog, da er vi ca. halveis i dagens etappe. Ca. 3 km fra hytta ligger også Bukkhaugfossen, som kan høres lenge før vi kommer dit. Det passer fint med en kaffepause ved fossen før vi fortsetter til Stallogropa, som er portalen inn til Saltfjellet. Like nedenfor her ligger den berømte Saltfjellstua, dette er den fineste hytta på hele Saltfjellet. Matmuligheter og sengeplasser til alle. 5. Saltfjellstua – Lønnstua 23 km. Vi starter dagen med å passere over hengebruen for å komme oss på andre siden av Bjølåga, som er en stri å dyp elv. Vi går oppover ca. 400 høydemeter til vi når Steindalen. Vi passerer Lønnstindvatnet og vader over Kjemobekken hvis vannstanden tillater det, før vi går ned mot Lønnsdalen. Lønnsdalstua er utstyrt med strøm, matmuligheter og sengeplasser til alle. 6. Lønnstua – Sverige 15 km. Vi passerer E6 og entrer Dypen Naturreservat med sin nydelige Bjørke og Furuskog, dette er den siste etappen vi har på den utrolige reisen. Vi må over en bro å passerer en del vann og følger Nordlandsruta over Litlefjellet å ned mot Graddis fjellstue. Her er det Pickup å retur tilbake til Lønsstua for den siste overnattingen. Kan organisere for middag og dusj på Saltfjell hotell polarsirkel hvis ønskelig, dette er ikke inklusiv 7. Denne dagen skiller vi lag og reiser hjem. Du vil nok merke at inntrykkene vil starte og sige inn når du sitter på toget hjem. Det er på slike ekspedisjoner en finner vennskap som varer livet ut Erfaring: Du må være i god form, du må påregne deg tunge og lange dager. Du må være tøff å vise stå på vilje å hjelpe laget gjennom den utrolige reisen! Dato: 25.08.2018 – 30.08.2018 Sted: Norge på tvers i Nordland Oppmøtested: Meløy Varighet: 7 Dager Maks deltakere: 8 Pris: kr 7940.- risen inkluderer: 1 overnatting i Spilderdalen, 6 overnattinger på hytte, Middag og frokost under hele ekspedisjonen. Prisen på DNT sine hytter er innbakt i den totale prisen. Vi gjør oppmerksom på at DNT sine hytter er offentlige, dvs at det kan være andre folk som er inne på hytta når vi kommer. Hvis det er andre folk på hytta, så er vi velkommen inn vi også, men det kan være noen må sove på gulvet. Guiden vil være den første som må vike, han vil også ha med seg en oppblåsbar madrass i tilfellet. Men vil legge til at dette er tidlig på året, og at det tvilsomt er andre tilstedet. Vi gjør oppmerksom på at DNT sine hytter er offentlige, dvs at det kan være andre folk som er inne på hytta når vi kommer. Hvis det er andre folk på hytta, så er vi velkommen inn vi også, men det kan være noen må sove på gulvet. Guiden vil være den første som må vike, han vil også ha med seg en oppblåsbar madrass i tilfellet. Men vil legge til at dette er tidlig på året, og at det tvilsomt er andre tilstedet. Påmelding via vår nettside: http://www.beyondlimits.no/trips/across-norway/ dere vil få tilsendt en nødvendig utstyrsliste etter påmelding! Les bloggen fra 2016 Her: http://www.beyondlimits.no/across-norway-summer/ Nettside med film fra 2017 her: http://www.beyondlimits.no/trips/across-norway/ —————————————————————————————————- Across Norway We cross the Norwegian wilderness West to East, walking from cabin to cabin! choose a dog out of 16 huskies to carry and pull you and go beyond limits during a 7-day trek in the wild nature. We start in Fykan (Meloy) and we walk from cabin to cabin until we reach the Swedish border. From there, we make our return by car. During the crossing – all the way through pure wilderness – we follow the trail of Norwegian Tourist Association (DNT). We will cross two national parks and one nature reserve as well as across Norway. Price includes everything from food to accommodation. Itinerary Day 1 We travel to Meloy, about 120 km South of Bodø, where we stay for the night in several rooms. We eat dinner together and talk about the days ahead of us. Here you can also choose if you want a dog to follow you the whole way, we got 18 huskies living in the yard. If you choose to take a dog with you, then you must take responsibility for him the whole trip. The dog sleeps outside, but it can also carry around 10-15 kg of equipment in his sack, while you get a fantastic loyal traveling companion who will gladly assist pulling you. Day 2 – Fykan to Gråtadalstua: 17 km We start early and enter Láhko National Park in the morning. We pass by several major lakes and admire large caves that lie next to them all the way. We walk up to the Gamma hut in Kvitsteindalen and take a coffee break before continuing onward journey up the dale. We pass a famous river that flows down from the ridges of the valley and disappears in labyrinths of caves. Locals call this area Glomfjellet, and it is precisely this valley Glomfjellet is best known for, with magnificent mountain formations from the ice age. It is truly a spectacular sight, the largest contiguous limestone and marble formation that best represent the structure of the high mountains in Scandinavia. As we walk up Kvitsteindalen, you can glimpse Svartisen, Norway’s second largest glacier, with its nunataks. Then we enter Skaveldalen, where lies a large drift that we must pass and climb over to get over the ridge and down to Gråtådalen. Here we follow the DNT trail to the Gråtådalstua cabin, where we camp for the night. There are actually two cabins, both have beds, gas for cooking and electric. Day 3 – Gråtådalstu to Beiarstua: 16 km Gråtådalen is a beautiful valley immersed in wilderness. We move slowly upwards until we reach the ridge of the next mountain, from where we can see all the Saltfjellet mountains in the East, just before Sweden. We follow the ridge until we get to a steep path down the mountainside and past Reingården valley. Beiarstua by the Beiarelva river is equipped with electricity, kitchen and beds. We take advantage of the shower and the sauna. Outside, there is also a nice pine forest, swimming pond and a barbecue area. Day 4 – Beiarstua to Saltfjellstua: 27 km This is the longest part of the trip. We start in the pine forest by the Beiarelva that stretches all the way throughout Tverrådalen. We follow Tverråga, that initially is a silent stream and then becomes a deafening river hundred meters down the path. It must be crossed via a suspension bridge that only one person can pass at a time. Later we cross several tufts, silent reminders of old mountain farms in the days gone by. When we come down to Tollådalen, we head for Bukkhaugbua, owned by the State Forests Authority, which marks about the halfway of the day’s stage. About 3 km from the hut, there is an impressive Bukkhaugfossen waterfall, which can be heard long before we even get to admire it. Next we go towards Stallogropa, which is the portal into Saltfjellet. Just below here is the famous Saltfjellstua, the nicest lodge in the entire Saltfjellet. After a long day of walking, this means dinner and beds for everyone. Day 5 – Saltfjellstua to Lønnstua 23 km We start the day by passing a suspension bridge to get on the other side of Bjølåga, a deep river. We go up approximately 400 meters until we reach Steindalen. We pass Lønnstindvatnet lake and wade across Kjemobekken basin, if the water level permits it, before we go down towards Lønnsdalen. The Lønnsdalstua cabin is equipped with electricity, dining options and beds. Day 6 – Lønnstua to Sweden 15 km We pass the E6 road and enter a beautiful birch and pine forests, which mark the last stage of our incredible journey. We must cross a bridge and pass several lakes. Then we follow Nordland route over Litlefjellet and head towards the Graddis cabin. Here is the pickup area, from where we head to Lønnsdalstua. Day 7 This day we separate and go home, enriched by the amazing experiences and friendships that may last a lifetime. Overview Date 25/08/2018 – 30/08/2018 Location Lahko National Park, Saltfjellet mountains, Nordland Duration 7 days Price NOK 7,940* Group size 8 + guide (maximum) Meeting Point Meloy Experience You must be in good shape, and you should be prepared for long and demanding days of trekking. Above all though, you should be willing to help your team during this incredible journey! Team spirit is the key! Price include: *1 night in Spilderdalen, 6-night accommodation in cabins, breakfast and dinner during the entire expedition. The renting prices of DNT cabins are included in the overall price. Please note that DNT cabins are open to general public, which means that there may be other people inside the cabin when we arrive. If there are other people at the lodge, we are welcome to stay, but there may be some who will have to sleep on the floor. The guide will be the first to do so, and he will also carry an inflatable mattress just in case. However, as we travel early in the summer season, it is doubtful that the cabins will be occupied. Link to website for booking here: http://www.beyondlimits.no/trips/across-norway/

Meld deg på nå!