Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter, og er utarbeidet av NHO Reiselivs advokater i tråd med bestemmelsene i den nasjonale Covid-19 forskriften.

Veiledere

Her finner du NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020.
Klikk på bildene for å laste ned.

Veileder trygg servering
Veileder trygg overnatting
Veileder trygge opplevelser