Test av aktivitetskalenderen på http://www.stott.no og http://www.gotomeloy.no