Vi sørger for trygg, sikker og morsom transport til Støtt Brygge lørdag ettermiddag.
Der arrangeres det Cognac-seminar på konferansemuseet.
Du trenger ikke delta på cognac-seminaret, men kan bli med oss utover bare for turen sin del om du vil.
Påmelding til Meløy Adventure tlf 91540866 eller Støtt Brygge tlf 40021212.