ARON spiller ute i somerteltet under «klart vi kan dagan»
Stemmen fra Under the Kilt og Søsterhjemmet.
Aldersegrense 18 år – Entre Kr.150,-