ARON spiller ute i somerteltet under “klart vi kan dagan”
Stemmen fra Under the Kilt og Søsterhjemmet.
Aldersegrense 18 år – Entre Kr.150,-